Privacyverklaring

Exoile B.V., gevestigd te 6181 MA Elsloo, aan het Business Park Stein 167, ingeschreven bij de KvK onder nummer 86413678, tel: +31 6 52256150, info@exoile.nl (hierna te noemen: Exoile) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Exoile verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
 • Informatie betreffende ziektekostenverzekering
 • Huidtype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Exoile verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 18 jaar
 • Etnische afkomst
 • Levensstijl
 • Voor en na foto’s van het behandelde gebied

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Exoile verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het afstemmen van de behandeling op uw huidtype
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het eventueel verplaatsen van afspraken.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.


Exoile is wettelijk verplicht om naar specifieke gegevens over uw gezondheid te informeren via het “Toestemmingsformulier voor de PMU behandeling”.

Geautomatiseerde besluitvorming

Exoile neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het “Toestemmingsformulier voor de PMU behandeling” wordt door u schriftelijk ingevuld bij de eerste afspraak en wordt bewaard. De bijzondere of gevoelige gegevens over uw gezondheid worden niet in een geautomatiseerd systeem bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Exoile bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 • Voor- en achternaam: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Adresgegevens: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Telefoonnummer: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • E-mailadres: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Geboortedatum: tot 2 jaar na ons laatste contactmoment
 • Gegevens over gezondheid: tot 2 jaar na uw laatste behandeling
 • Huidtype: tot 2 jaar na uw laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden

Exoile verkoopt uw gegevens niet door. Exoile verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met de GGD, de NVWA en/of met andere toezichthouders

Exoile geeft inzage aan de GGD, de NVWA en/of andere toezichthouders van het “Toestemmingsformulier voor de PMU behandeling”, als daarnaar door hen of een van hen gevraagd wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Exoile. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Exoile neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@exoile.nl

Maak kennis met onze exclusieve studio en plan een afspraak in met onze experts